• Зміст і напрями роботи

Методична робота сьогодні має бути:

· організована на якісно новому рівні:
· відповідати сучасному соціальному замовленню суспільства та держави (оперативність та мобільність);
· мати випереджальний, аналітичний і творчий характер (прогнозування, діагностування);
· базуватися на принципах науковості, системності, послідовності, наступності, конкретності;
· будуватися на діагностичній основі, диференційовано, з урахуванням запитів кожного педагога (бути практичною).

Методична служба надає організовані висококваліфіковані послуги, що задовольняють певні запити педагогічного замовника, серед яких: індивідуальне та групове консультування вихователів; надання пакета ефективних технологій навчання та виховання; надання інструментарію для проведення моніторингу; здійснення моніторингових досліджень; експертної оцінки інструментарію, стажування молодих спеціалістів, наставництво тощо.

Колективні форми роботи з кадрами

Атака думок.

Мета — вирішення наукової чи навчальної проблеми засобом об'єднання творчих думок вчителів, створення «колективного мозку».

Аукціон — це форма творчого «продажу/купівлі» певних ідей, думок, винаходів.

Мета: пошук ефективних форм, творчого підходу до ви­рішення проблем навчально-виховного процесу, підтримка но­ваторства, винахідництва. Ведучий називає тему, завдання чи питання, дає сигнал (гонг) і починає відлік. Група аналізу оцінює логічність відповіді на дане питання, готує оцонентів, підбиває підсумки, знімає напруженість у разі її виникнення.

Аукціон знань. Метою такого аукціону є активізація засвоєн­ня певних понять з певної теми, проблеми, конкретного предмета, зацікавлення до пошукової роботи.

Аукціон методичний — на такому аукціоні «продаються» і «купуються»: творчі ідеї, досвід роботи з певної теми, методичні розробки уроку, інновації з певної проблеми.

Бенефіс педагога — проводиться за окремим сценарієм як пропаганда передового перспективного досвіду вчителя.

Бесіда — одна з основних форм ділового спілкування. Вона може мати різне призначення: з'ясування і погодження позицій, висловлення незадоволення діями працівника, обговорення ре­зультатів контролю, переконання в чому-небудь тощо.

Бібліографічні огляди, обговорення літератури, статей, журналів — це канали, за якими оперативно надходить до вчи­теля інформація, що є важливою передумовою підвищення рівня й ефективності навчально-виховного процесу.

Відкрите заняття (захід) — загальноприйнятий методичний за­хід, на якому відбувається показ кращого досвіду, пропаганда нових педагогічних надбань і актуальних питань методики. Без відкритого заняття (виховного заходу) неможливо здійснити поширення і впровадження передового педаго­гічного досвіду. Цю думку підтверджував відомий учений і педагог Микола Пирогов: «Як же можна це довести інакше, як не запросивши товаришів на свій урок і не переконавши на власному досвіді

Підвищення професійної майстерності - одна із основних функцій методичної служби закладу.

Молоді спеціалісти постійно прагнуть до удосконалення своєї педагогічної майстерності через відвідування занять наставників,проведення практикумів, взаємовідвідування ,ділові ігри.

/Files/images/metodist/SAM_2126.JPGДілова гра по організації комунікативно-мовленнєвій діяльності в середній групі. Участь приймають молоді педагоги,"заняття" проводить Путня О.Г./Files/images/metodist/SAM_2139.JPG

Виконання індивідуальних завдань.

/Files/images/3.PNG

Соціальний розвиток дошкільнят: етапи, чинники, засоби

Щасливі діти

Всім відомо, що дитинство є особливим і неповторним періодом у житті кожного. В дитинстві не тільки закладаються основи здоров'я, але і формується особистість: її цінності, уподобання, орієнтири. Те, як проходить дитинство дитини, безпосередньо відбивається на успішності його майбутнього життя. Цінним досвідом цього періоду є соціалізація. Психологічна готовність малюка до школи багато в чому залежить від того, чи вміє він будувати спілкування з іншими дітьми і дорослими, правильно з ними співпрацювати. Важливо для дошкільника і те, як швидко він здобуває знання, що відповідають її віку. Всі ці фактори є запорукою успішного навчання в майбутньому. Далі про те, на що необхідно звертати увагу при соціальному розвитку дошкільника.

Що таке соціальний розвиток?

Що ж означає термін «соціальний розвиток» (або «соціалізація»)? Це процес, при якому дитина переймає традиції, цінності, культуру суспільства, у якому він буде жити і розвиватися. Тобто, у малюка відбувається базове формування первісної культури. Соціальний розвиток здійснюється з допомогою спілкування з однолітками і дорослими. Спілкуючись, дитина починає жити за правилами, намагаючись враховувати свої інтереси і співрозмовників, переймає конкретні поведінкові норми. Середовище, що оточує малюка, також безпосередньо впливає на його розвиток, - не просто зовнішній світ з вулицями, будинками, дорогами, предметами. Середовище - це передусім люди, які взаємодіють між собою за певними правилами, панівним у суспільстві. Будь-яка людина, що зустрічається на шляху дитини, привносить в життя щось нове, таким чином, безпосередньо або опосередковано формуючи його. Дорослий демонструє знання, навички та вміння щодо того, як вступати в контакт з людьми і предметами. Дитина, у свою чергу, успадковує побачене, копіює його. Використовуючи такий досвід, діти вчаться спілкуватися в своєму маленькому світі один з одним.

«А чи знаєте ви, що головний (перший) джерело комунікативного досвіду малюка - його сім'я, яка є «провідником» у світ знань, цінностей, традицій і досвіду сучасного суспільства.

/Files/images/2.PNG

Саме від батьків можна дізнатися правила спілкування з однолітками, навчитися вільно спілкуватися. Позитивний соціально-психологічний клімат в родині, тепла домашня атмосфера любові, довіри і взаєморозуміння допоможе малюкові пристосуватися до життя і відчувати себе впевнено».

Етапи соціального розвитку дитини

Дитинство. Соціальний розвиток починається у дошкільника ще в дитячому віці. За допомогою мами або іншої людини, який часто проводить час з новонародженим, малюк опановує ази спілкування, використовуючи засоби спілкування, як міміка і рухи, а також звуки.

Від шести місяців до двох років. Спілкування дитини з дорослими стає ситуативним, що проявляється у вигляді практичної взаємодії. Дитині нерідко потрібна допомога батьків, якісь спільні дії, за якими він звертається.

Три роки. В цьому віковому періоді малюк вже вимагає суспільства: він хоче спілкуватися в колективі однолітків. Дитина входить в дитячу середовище, пристосовується до неї, бере її норми і правила, а батьки в цьому активно допомагають. Вони підказують дошкільнику, як треба чинити, а як не слід: чи варто брати чужі іграшки, добре чи скупитися, потрібно ділитися, можна кривдити дітей, як бути терплячим і ввічливим, та інше.

Від чотирьох до п'яти років. Цей віковий відрізок характеризується тим, що малюки починають задавати нескінченно велику кількість запитань про все на світі (на які не завжди знаходиться відповідь і у дорослих!). Спілкування дошкільника стає яскраво емоційно забарвленим, спрямованим на пізнання. Мова малюка стає головним способом його спілкування: використовуючи її, він обмінюється інформацією й обговорює з дорослими явища навколишнього світу.

Від шести до семи років. Комунікація дитини набуває особистісну форму. У цьому віці діти вже цікавлять питання про суть людини. Цей період вважається найбільш важливим у питанні становлення особистості та громадянськості дитини. Дошкільник потребує поясненні багатьох життєвих моментів, радах, підтримки і розуміння дорослих, адже вони - зразок для наслідування. Дивлячись на дорослих, шестирічки копіюють їх стиль спілкування, взаємин з іншими людьми, особливості їх поведінки. Це початок формування своєї індивідуальності.

Соціальні фактори

Що впливає на соціалізацію малюка?

родина

дитячий садок

оточення дитини

дитячі установи (дитячий садок, розвиваючий центр, гуртки, секції, студії)

діяльність дитини

телебачення, дитяча преса

література, музика

природа

Все це складає соціальне середовище дитини.

Виховуючи малюка, не забувайте про гармонійному поєднанні різноманітних шляхів, засобів та методів.

Кiлькiсть переглядiв: 194

Коментарi