• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • Інформація про заклад

Інформація про заклад

/Files/images/Снимок4.PNG
/Files/images/metodist/_1.png/Files/images/metodist/_2.png

Кількість дітей , яка відвідує дошкільний заклад понад 280.

Телефон ДНЗ (0619) - 43 - 63 - 31.

У закладі працюють 12 груп : стабільно функціонують 2 групи переддош- кільного віку та 10 груп -дошкільного

Працюють чергові групи група №1 і група №8

Режим роботи закладу: 6.00- 17.00, чергових груп 6.30 – 18.30.

Мова навчання в дошкільному закладі- українська

Організаційна структура ДНЗ.

Організаційна і управлінська структура представлена сукупністю усіх підрозділів з притаманними їм відповідними функціями.

В дошкільному закладі працюють методична служба, завданням якої є удосконалення освітнього процесу , забезпечення потенційних можливостей педагогів та підвищення їх професійного рівня

Медична служба яка здійснює медичний супровід дитини протягом її перебування у дошкільному закладі

Психологічна та логопедична служба, яка забезпечує діагностику розвитку дітей, корекційно-відновлювальну роботу

Організаційна структура управління має три рівні :

/Files/images/Светлана Николаевна 02.jpg

Перший рівень управлін ня
безпосе реднє керівництво усіх підрозділів дошкільного закладу і контроль за їх роботою здійснює завідувач Скалозуб С.М., яка діє від імені закладу і представляє його в усіх організаціях.

Загальне керівництво закладом здійснює педагогічна рада , в склад якої входять всі педагоги дошкільного закладу.

Педагогічна рада вирішує питання діяльності дошкільного закладу , а саме:

- затверджує річний план роботи

- визначає напрямки роботи освітнього процесу в дошкільному закладі

- затверджує розклад занять

- затверджує програми навчання і виховання

- розглядає і затверджує зміст, методи, форми освітнього процесу

На другому рівні управління здійснює вихователь- методист , сестра медична старша і завгосп.

/Files/images/Тамара Станиславовна 01 (2).jpg

Вихователь- методист Глушак Т.С. здійснює керівництво освітнім процесом дошкільного закладу, організує методичне забезпеч ення педагогіч ного процесу, мобілізує педагогів на реалізацію проблемної теми та завдань, залучає батьків до освітнього процесу , співпрацює з громадськими організаціями.

Завгосп відповідає за збереження та поповнення матеріально- технічної бази, чистоту, забезпечує протипожежну безпеку, організовує роботу обслуговуючого персоналу.

/Files/images/medpunkt/DSCN1420.JPGСтарші медичні сестри контро люють санітарно-гігієнічний стан, забезпе чують противо епідеміологічний режим, виконання норм харчування, проводять просвітницьку роботу з педагогами, техперсоналом, батьками, приймають активну участь в фізкультурно - оздоровчій роботі дошкільного закладу.

Третій рівень управління здійснюється вихователями, практичним психологом, вчителем-логопедом, музичними керівниками.

/Files/images/педагоги.jpg

/Files/images/DSC_0856.JPG/Files/images/psiholog/IMG_20160114_102732.jpgСвітлячок Светлячок

Кiлькiсть переглядiв: 982

Коментарi