• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • Освітній процес


Проблемна тема міста:Підвищення якості освіти та розвиток успішної особистості через професійну компетентність педагогів

Педагогічний колектив визначає на 2017/2018 навчальний рік зміст проблемної теми:

Проблемна тема ДНЗ :

Удосконалення умов для формування ключових компетенцій дитини, якісної підготовки до майбутнього навчання та розвитку педагогічної творчості.
Завдання
1. Розвивати сенсорно-пізнавальну активність на основі творчого використання ігрових технологій 2. Забезпечити рівень професійноїмайстерності педагогів щодо набуття дітьми соціально-економічних компетенцій/Files/images/ТАБЛ.PNG3. Продовжити роботу по формуванню здоров’язберігаючої компетенції,
збагачення знань і практичних навичок здорового способу життя
Прогнозований результат:Активне використання ігрових технологій як провідної діяльності дітей Розширення спектру соціальних компетенцій відповідно сучасних реалій
зменшення рівня захворюваності

/Files/images/Снимок4.PNG

ЯКІСНИЙ ПОКАЗНИК ПРОФЕСІЙНОСТІ ПЕДАГОГІВ:

- Освітньо-виховний процес здійснює 31 педагог

20% мають вищу кваліфікаційну категорію

18% присвоєно педагогічне звання

83% педагогів отримали вищу педагогічну освіту

/Files/images/Снимок3.PNG

Професійні здобутки та участь в освітянських конкурсах різного рівня:

Міжнародному – 2 педагоги

Всеукраїнському - 3 педагоги

Обласних конкурсах - 6 педагогів

Міських конкурсах -12 педагогів

/Files/images/Снимок5.PNG


ОСВІТНІ ПРОГРАМИ,ЩО РЕАЛІЗУЮТЬСЯ В ЗАКЛАДІ

Реалізація Базового компонента буде забезпечуватися комплексною освітньою програмою для дошкільних навчальних закладів «Світ дитинства» (науковий керівник А.М. Богуш)

Програмою розвитку «Оберіг»(науковий кервник А.М.Богуш)

Робота з корекції мовних вад у логопедичній групі буде здійснюватися за програмно-методичним комплексом «Корекційне навчання з розвитку мовлення дітей старшого дошкільного віку з загальним недорозвитком мовлення (автор Л.Трофименко).

Додатково для реалізації освітніх завдань будуть використовуватися парціальні програми: «Радість творчості» програма художньо-естетичного розвитку дітей раннього та дошкільного віку » (автор Р.Борщ,, Д.Смайлик), «Граючись вчимося. Англійська мова»програма для дітей старшого дошкільного віку ,методичні рекомендації (авторС.Гунько,С.Гусак).,

«Про себе треба знати про себе треба дбати» програма з основ здоров’я та безпеки життєдіяльності дітей від 3 до 6 років» (автор Л.Лохвицька).

«Скарбниця моралі « програма з морального виховання дітей дошкільного віку (автор Л.Лохвицька)

«Мудрі шахи», програма та методичні рекомендаціїз навчання дітей старшого дошкільного віку гри в шахи»(автор В.Семизорова,О.Духновська Пащенко Л.Ю.)

«Цікаві шашки», програма та методичні рекомендаціїз навчання дітей старшого дошкільного віку гри в шахи»(автор В.Семизорова,О.льська, О.Романюк).-

Організація та планування освітньої роботи в дошкільному закладі: сучасні підходи

Сьогодні декларується право на творчий підхід до вибору форм планування, відходу від шаблонних традиційних форм складання планів. Але існує і надалі важлива вимога - не залишати поза увагою змістовий аспект плану роботи для досягнення поставленої мети (виконання державних стандартів дошкільної освіти), не займатися безконтрольною самодіяльністю. В ході планування навчально - виховної роботи сьогодні важливо обов'язково враховувати загальні тенденції:

- впровадження особистісно - орієнтовної моделі виховання;

- гуманізація освітньо - виховного процесу;

- широке використання інноваційних освітніх технологій;

- інтегрований підхід до організації та змісту дошкільної освіти;

- надання пріоритету провідним видам діяльності дітей на кожному віковому періоді.

Вихідні положення щодо сучасного планування освітньої роботи з дошкільниками:

1. Основою планування є та програма, яка прийнята для керівництва педрадою. Не можна використовувати в роботі програми, які не пройшли експертну оцінку на державному або обласному рівнях. Вибір програми треба обов'язково погоджувати з батьками, які є учасниками освітнього процесу.

2. Під час складання плану навчально - виховної роботи слід враховувати завжди конкретні педагогічні умови: віковий склад групи; результати діагностики розвитку дітей (педагогічного обстеження) на початок навчального року (перших 2 - 3 тижні вересня); розподіл дітей на підгрупи за психологічним віком; якість предметно - розвивального середовища у групі та за її межами.

3. Форма планування може бути різною, і затверджується педрадою ДНЗ:поширена - для молодого педагога (до 3-х років), спрощена- для педагога - професіонала. Проте в жодному випадку не допускається безсистемність, пропущення окремих видів занять та діяльності дітей

4. Найефективнішим є перспективно - календарне планування.

Плануючи роботу варто:

- щодо дитячої праці, ігор зазначати їх вид, назву (тему), мету, матеріал, обладнання, інвентар;

- щодо спостережень, цільових прогулянок, екскурсій зазначати об'єкт, мету, матеріал, основні запитання до дітей;

- щодо пішохідних переходів (прогулянок - походів за межі дитячого садка) зазначати кінцевий пункт, спосіб пересування (пішки, на лижах чи санках), тривалість, мету, інвентар, коротка план - схема переходу.

5. Інноваційні підходи до планування та проведення занять в ДНЗ - важливий момент освітнього процесу.

Типи занять: фронтальні (вся група), групові (до 15 дітей), індивідуально - групові (до 8 дітей), індивідуальні (1-4 дитини).

Види занять:

- комплексне - складається з декількох взаємопов'язаних між собою частин, які підкоряються єдиній меті, як правило, з одного розділу програми (проводяться з І молодшої групи з розділу "мовленнєве спілкування");

- тематичне- підпорядковується одній темі та одній меті (наприклад, тематичне заняття з мовленнєвого спілкування на 4-му тижні кожного місяця). Проводяться з І молодшої групи;

- сюжетно-динамічне - підпорядковується визначеному сюжету (казковому чи з довкілля), проводиться в русі та в ігровій формі вже з молодшого дошкільного віку;

- комбіноване - складається з декількох частин, майже не пов'язаних між собою (частіше - з двох);

- домінантне - побудоване на основі комбінованого, коли приділяється увага якомусь виду діяльності, а інші - допоміжні (воно може мати і тему, і сюжет);

- інтегроване- об'єднує декілька розділів програми та видів діяльності навколо однієї теми (проблеми), що дає можливість сформувати цілісну систему розуміння дитиною довкілля.

Інтегровані заняття розширюють пізнавальні можливості дітей, підвищують ефективність навчально - виховного процесу. Найкраще інтегрувати заняття та види діяльності, які вимагають від дитини розумового навантаження та підвищеної пізнавальної активності, із заняттями художньо - естетичного циклу (художня література, образотворча діяльність, музика, театралізована діяльність).

Максимальна кількість занять у першу половину дня в молодшій та середній групі не повинна перевищувати двох, в старшій - трьох. Третє заняття доцільніше переносити на другу половину дня (це заняття з меншим розумовим навантаженням)

Н.Гавриш "Заняття має закінчуватись за хвилину до того, як діти можуть цього захотіти, а не тоді, коли вони вже "стомилися" і в них знизився пізнавальний інтерес".Орієнтовний запис інтегрованого заняття в календарному плані може бути таким:

· /Files/images/metodist/20151112_090949.jpg/Files/images/IMG_20160225_091019.jpgОсінь" (рідна природа + мовленнєве спілкування + художня література +праця

(Програмовий зміст складається до кожного розділу програми чи виду діяльності; планується матеріал чи обладнання до інтегрованого заняття, короткий хід). Демонстраційний матеріал сьогодні поступається індивідуальному, а тому його питома вага зменшується.

Моніторинг якості освіти

Щодо визначення рівня розвитку /Files/photogallery/Снимок.PNGдитини старшого дошкільного віку

за допомогою кваліметричної моделі

Міністерством освіти і науки України, на виконання статті 22 Закону України "Про дошкільну освіту" про обов’язкове виконання дошкільними навчальними закладами незалежно від підпорядкування, типів і форми власності державних вимог до рівня розвиненості та вихованості дитини дошкільного віку, визначених Базовим компонентом дошкільної освіти та з метою моніторингу якості освітнього процесу, створено робочу групу для розроблення критеріїв визначення рівня розвитку дитини, до складу якої увійшли науковці, методисти, практики (наказ від 03.11.2014 № 1255 "Про утворення робочої групи з розроблення критеріїв визначення рівня розвитку дитини за Базовим компонентом дошкільної освіти та інструментарію їх практичного застосування").

Робочою групою проведено відповідну роботу та взято кваліметричний підхід до організації освітнього моніторингу оцінювання якісних показників за методикою доктора педагогічних наук Єльникової Г. В.

Просимо довести до відома працівників районних (міських) управлінь (відділів) освіти, керівників та педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів методичні рекомендації щодо використання в роботі кваліметричної моделі оцінювання рівня розвитку дитини та інструментарій її практичного застосування, що додаються.

Електронний варіант кваліметричної моделі оцінювання рівня розвитку дитини старшого дошкільного віку розміщено на офіційному сайті міністерства освіти і науки в розділі "Дошкільна освіта" за посиланням: http://mon.gov.ua/activity/education/doshkilna/norm-baza.html.

Документи

щодо організації моніторингу

Кiлькiсть переглядiв: 420

Коментарi