/Files/images/logoped/kartinki-dlya-logopeda-4.jpg

В нашому дошкільному закладі працює логопедична група. Корекційно-відновлювальну роботу здійснює Коровай Віолета Юріївна, вчитель-логопед вищої категорії.

Сучасні діти – діти нової епохи. Майбутнє нашої держави за поколінням, що опановує уроки життя, якість якого залежить від життєвої компетенції. Однією із складових життєвої компетенції є мовленнєва компетенція. Своєчасне, якісне оволодіння мовленням – основа розумового розвитку дитини, запорука її повноцінного спілкування з оточуючим. Щоб мати можливість вільно спілкуватись, вміти знайти своє місце в оточуючому, малюк має в першу чергу оволодіти навичками конструктивного спілкування, бути комунікативним. Адже мовленнєві труднощі зумовлюють негаразди у шкільному навчанні, у спілкуванні з однолітками, дорослими, призводять до зниження самооцінки, роздратованості, виникнення фобії спілкування, замкнутості. Вчасне не виправлення мовленнєвих вад веде до порушень і затримки загального розвитку дитини, спричиняє гальмування у сприйманні та аналізі як навчального матеріалу, так і реальних подій.

Причини цього різноманітні: вади усного мовлення і немовленнєві порушення, які безпосередньо та опосередковано пов'язані з мовленням (порушення кіркової нейродинаміки і ослаблення тонких диференціацій в мовно-руховому аналізаторі, дискоординованість, нечіткість у роботі рухомих органів артикуляції: язика, губ, нижньої щелепи, м'якого піднебіння; порушення тонкої довільної моторики пальців рук, розлади вегетативної нервової системи). Дітям з вадами мовлення також властиві: - тривожність. Діти емоційно вразливі, плаксиві, бояться спілкуватися; - замкнутість. Діти відсторонені від однолітків і дорослих внаслідок нерозуміння оточуючими їхнього мовлення; - невпевненість у власних силах. Діти переживають свою неспроможність зрозуміти повноцінно інструкцію і впоратися з певним завданням внаслідок заниженої самооцінки; - негативізм, який проявляється неврівноваженістю, підвищеною дратівливістю, впертістю; - дитячі страхи, які виникають через психотравмуючу ситуацію. В деяких випадках сильні або тривалі переживання переходять у невроз страху.

З метою виявлення малюків що мають вади мовлення двічі на рік логопед тестує всіх дітей в дошкільному навчальному закладі, проводить співбесіди з батьками, рекомендує відвідування компенсуючої групи, готує документацію на ОПМПК, пропагандує логопедичні знання з метою профілактики мовленнєвих порушень. Планування і змістовне наповнення корегувального навчання узгоджується програмами, методиками і будується з урахуванням віку дітей. При організації корекційно-виховної роботи з дітьми враховуються не тільки особливості проявів мовленнєвого порушення, а й вторинні відхилення в розвитку дитини зумовлені даною вадою мовлення.

Для дітей з вадами мовлення створюються особливі форми освітнього середовища: єдиний корекційно-розвивальний простір і обладнання предметно-розвивального середовища, що стимулюють мовленнєвий і особистісний розвиток дитини. Освітні елементи такого середовища набувають специфічного корекційного змісту і потребують застосування відповідних засобів, методів, форм організації корекційно-виховного процесу.

Світлячок Светлячок

В грудні 2016 року триває обстеження дітей 2011-2012 року народження, за підсумками якого буде визначено склад логопедичної групи на 2017-2018 навчальний рік. В ході обстеження звертаємо увагу на якість словника, сформованість звуковимови, складової та граматичної будови мовлення, рівень розвитку зв’язного мовлення, стан емоційно-вольової сфери, рівень сформованості пізнавальних процесів, концентрації та обсягу уваги.

Метою нашої роботи є: формування мовленнєвої компетентної особистості, яка вмітиме вільно і творчо використовувати мову в різних життєвих ситуаціях.

Реалізуючи поставлену мету, ставимо такі завдання:

· Розширити мовленнєво-ігрову діяльність.

· Спрямувати роботу від репродуктивних до креативних мовленнєвих ігрових дій.

· Елементи новизни поєднувати з набутим досвідом, знайомою інформацією.

· Розв’язувати мовленнєві завдання в будь-якій діяльності поза рамками організованого заняття.

· Сприяти вихованню доброти, чуйності, лагідності, чемності, любові до рідної мови, поваги до українського народу, його традицій, звичаїв через використання усної народної творчості, дитячого фольклору, віршів, оповідань українських письменників.

Світлячок Светлячок

Портрет дошкільника

Наша програма мовленнєвого розвитку окреслює той рівень компетентності дитини, що визначає такі показники розвитку:

- сформованість мовленнєвого етикету, загальної мовної культури;

- розуміння мовлення для людини;

- уміння ефективно спілкуватися рідною мовою;

- мати збалансований словниковий запас з кожної сфери життєдіяльності;

- вимовляти всі звуки мови;

- вживати прості і складні речення;

- складати розповіді, переказувати твори;

- розмовляти зв’язно, грамотно, послідовно, логічно.

Форми і методи роботи

Для підвищення ефективності програми з мовленнєвого розвитку ми впроваджуємо:

- Інноваційні технології

- Передовий педагогічний досвід

- Інтегровані заняття

- Досягнення сучасної педагогічної науки

В навчально-виховній роботі використовуємо такі методи і прийоми:

- Лексичні і мовленнєві вправи

- Мовленнєві логічні задачі

- Інтерактивні методи «дерево рішень», «мікрофон»

- Коментоване малювання

- Переказ літературного твору та складання розповіді за опорними предметами, іграшками, малюнками, словами

- Складання розповіді за схемою

- Використання ТРВЗ, ІКТ

- Використання метода ейдетики

Світлячок Светлячок


Роль сім’ї

Сім’я також відіграє важливу роль у розвитку мовлення дітей. Тому ми радимо батькам:

· постійно спілкуватися з дитиною;

· завжди вислуховувати дитину;

· відповідати на всі її запитання;

· говорити з дітьми лише правильною мовою (без надмірної кількості пестливих слів та слів-паразитів).

Світлячок Светлячок


Светлячок

Наше сьогодення, нажаль, знаменується тим, що діти часто залишаються надані самі собі. Цьому сприяє і надмірна зайнятість батьків на роботі (і це зрозуміло, адже вони прагнуть належним чином забезпечити гідний рівень проживання свої родини), і недостатній рівень обізнаності батьків у питаннях освіти свого малюка, а іноді, і просте небажання займатись його вихованням. Тим паче, в такий складний політичний період, у пору економічної кризи, діти часто стають мимовільними слухачами дорослих дебатів, теленовин, передач «про життя», які насичені незрозумілими для дитячого віку словами, фразами. А все, що не зрозуміле – то цікаве. Малюк їх швидко запам’ятовує, тим самим накопичуючи свій пасивний словник, і навіть починає оперувати «красивими» словами, вставляючи де заманеться. Так йому здається, що він виглядатиме розумним, дорослим. Батьки іноді просто не звертають на це уваги, або просто посміхаються, тим самим підбурюючи малюка до подальших безглуздих висловлювань, не намагаючись пояснити, що означає те чи інше слово. А жаль. Допоможіть дитині задовольнити її потребу в опануванні сучасного інформаційного світу!

- намагайтесь частіше приділяти їй увагу (дитина на це чекає);

- спілкуйтесь з малюком, обговорюйте його побоювання, труднощі, досягнення (дитина це потребує);

- уникайте обговорень «о наболевшем» в присутності малюка (це може негативно вплинути на чутливу дитячу психіку);

- диференціюйте перегляд телепередач дитиною (далеко не всі вони відповідають її віку і підходять для сенситивного дитячого розуму);

- під час сумісного перегляду телепередач, зверніть увагу малюка на нові, незнайомі слова і намагайтесь їх розтлумачити (це сприятиме розширенню кругозору дитини, збагаченню її словника неологізмами);

- під час пояснення дитині нового слова слідкуйте за власною вимовою – вона повинна бути чіткою, повільною (це допоможе дитині уникнути спотвореного запам’ятовування слова, благодійно вплине на розвиток її фонематичного слуху);

- не залишайте запитання малюка без відповіді (дитині це цікаво);

- нескладними вправами, іграми заохочуйте дитину до доцільного використання неологізмів в мовленні (це сприятиме збагаченню її активного словника, удосконаленню комунікативних навичок).

/Files/images/logoped/506753455.gif

Стандартизована методика для визначення обсягу кількісного та якісного словникового запасу старших дошкільників на основі неологізмів

Методику сконструйовано на основі деяких методик тесту структури інтелекту (за Р.Амтхауером), який містить 9 субтестів, що використовуються для вимірювання мовленнєвих, математичних здібностей, просторової уяви та пам'яті й розрахований на групове використання для дітей від 12 років. Для старших дошкільників було розроблено 4 субтести, які складаються з 24 вербальних завдань, підібраних з урахуванням програмного матеріалу дошкільного закладу.

До складу І субтесту входять завдання, які вимагають від досліджуваних диференціювати суттєві ознаки предметів або явищ від несуттєвих, другорядних. За результатами виконання деяких завдань субтесту можна скласти враження про обсяг пасивного словникового запасу на основі неологізмів досліджуваного.

II субтест складається із завдань, що являють собою словесний варіант виключення «п'ятого зайвого». Дані, отримані при використанні цієї методики, дають уявлення про володіння операціями узагальнення й абстрагування, про здатність досліджуваного виділяти суттєві ознаки предметів або явищ.

III субтест - завдання на умовиводи за аналогією. Для їх виконання досліджуваному слід уміти встановлювати логічні зв'язки і відносини між поняттями.

IVсубтест спрямований на виявлення уміння узагальнювати (потрібно назвати поняття, що поєднує два слова, які входять у кожне завдання субтесту).

Загальний результат за кожним субтестом визначається шляхом додавання балів за усіма 6 завданнями.

У перших трьох субтестах правильні відповіді виділено курсивом, а в четвертому - подано в дужках.

І субтест

Інструкція: «Яке слово з усіх, що я назву, підходить найкраще?»

Завдання Оцінка виконання у балах
1.Скутер має … палубу, ілюмінатор, дверцята, капот, колеса.
2. До чоловічого одягу відноситься … пончо, парео, толстовка, панчохи, комбінація.
3. Манто це … білизна, головний убір, взуття, верхній одяг, прикраса.
4. До родини не входить … кузен, сусід, бабуся, кореш, кузина.
5. Посудомийна машина … миє, готує, підігріває, друкує, прасує.
6. На телебаченні працює … банкір, МНСник, диктор, гувернер, касир.

IIсубтест

Інструкція: «Одне слово з п'яти зайве, воно не підходить до всіх інших. Послухай уважно: яке слово зайве і чому?»

Завдання Оцінка виконання у балах
1. Диктор, банкір, секретар, школяр, візажист.
2. Джип, маршрутка, скутер, квадроцикл, дельтаплан.
3. Шрек, пазли, лопатка, пісок, Вінкс.
4. Бриджі, пончо, капрі, леггінси, шорти.
5. Йогурт, пластилін, снікерс, чіпси, шоколад.
6. Фен, міксер, кавоварка, електрочайник, міксер.


IIIсубтест

Інструкція: «До слова «літак» підходить слово «крила». Скажи, яке слово підходить до слова «іномарка» так само, як до слова «літак» підходить слово «крила». Чому? Тепер потрібно підібрати пару до інших слів.»

Завдання Оцінка виконання у балах
1 літак іномарка
крила водій, траса, капот, бензин, швидкість
2 молоко картопля
морозиво снікерс, чіпси, котлета, йогурт, омлет
3 учитель диктор
учень окуляри, телевізор, мікрофон, телеглядач, директор
4 стіл принтер
дерев’яний залізний, пластиковий, чорний, квадратний, м’який
5 рукавичка бейсболка
рука панчохи, козирок, шкіра, голова, щітка
6 халат парео
будинок вулиця, театр, пляж, пікнік, дитячий садок

IVсубтест

Інструкція: «Яким загальним словом можна назвати?»

Завдання Оцінка виконання у балах
1. Вітрівка, леггінси - … (одяг)
2. МНСник, дизайнер - … (професії)
3. Гідроцикл, байк - … (транспорт)
4. Чіпси, йогурт -... (продукти харчування)
5. Пароварка, ноутбук -… (побутова техніка)
6. Софа, комод -... (меблі)

Результати у балах фіксуються у протоколі обстеження.

Оцінювання результатів

Оцінювання у балах за кожним завданням здійснюється шляхом додавання усіх правильних відповідей за даним субтестом. Максимальна кількість балів, яку може отримати дошкільник за виконання кожного субтесту - 6 балів. Таким чином, загальна максимальна оцінка за всіма чотирма субтестами становить 24 бали.

Інтерпретування результатів:

24 - 20 балів - високий рівень розумового розвитку;

19 - 16 балів - середній рівень;

15 - 13 балів - недостатній (нижчий за середній) рівень розвитку;

12 - 10 балів - низький рівень розвитку;

менший за 10 балів - дуже низький рівень.

УВАГА!!! /Files/images/logoped/Логопед 5.gif

Додаткову інформацію щодо коррекції мовлення дітей дошкільного віку відтепер можна знайти і на сайті нашого логопеда "Логопедичні перлини".


http://vetka77.simplesite.com

Будемо Вам раді!

Кiлькiсть переглядiв: 232

Коментарi